Dil Alanı

ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kişisel ilgilerimize ve yeteneklerimize göre doğru bir alan tercihi yapmak gelecekte doğru bir mesleki tercih için çok önemlidir. Kendimizi tanımamız, ilgi, değer ve yeteneklerimizi bilmemiz yaptığımız seçimlerin doğruluğunu ve hayatımıza olan etkisini olumlu düzeyde etkileyecektir. Bu seçimleri yaparken sadece tek bir özelliğe göre değil çok boyutlu ve profesyonel bir çalışma sonucu karar vermek gerekir.   

 

Lise de dil alanını seçmek isteyen öğrenciler Yabancı Dil’e ilgi duymalıdır. Yabancı Dilden hoşlanmayan öğrencilerin dil alanını seçmeleri doğru olmayacaktır. Dil alanı birçok ortak dersi almasına karşın ağırlıklı olarak İngilizce dersini almaktadır. Dil bölümünü severek ve isteyerek seçmek gerekir. Yabancı Dilin gramerini daha ağırlıklı olarak öğrenen dil öğrencileri genel anlamda sınava yönelik olarak yetiştirilir.

 • İngilizce
 • İngiliz Edebiyatı
 • İngilizce okuma ve yazma
 • Almanca
 • Matematik
 • Felsefe
 • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
 • Dil ve Anlatım
 • Coğrafya
 • Edebiyat
 • Tarih
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Seçmeli Fransızca
 • Beden eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Trafik Eğitimi
 • Müzik

 

Lise de dil alanının seçilmesi sırasında öğrenciler iyi şekilde düşünmelidir. Haftalık ders programlarının çok büyük bir kısmını İngilizce dersi almaktadır. İngilizce dersleri genel anlamda yoğunluklu olarak gramer bilgisini içerir. Öncelikli olarak bir dilin öğrenilmesi isteniyorsa dilin yapısının bilinmesi gerekir. Genel olarak dil alanındaki öğrenciler sınava yönelik olarak eğitilmektedir. Bu sebeple daha çok gramer ağırlıklı olan dersler görülmektedir.

Lise döneminin devamı boyunca İngilizce dilinin gramer yapılarının tekrar edilmesi ve defalarca soru çözülmesi, deneme çözülmesi şeklinde eğitim sürecektir. Bu sayede öğrenciler sınavlara hazırlanmış olacaktır. İngilizce dersinde gramerin yanı sıra dinleme, yazma, konuşma ve okuma çalışmaları da yapılır. Konuşma alanında öğrencinin zayıf kalmaması için özel çaba harcaması gerekir. İngilizce dersinin dışında; Almanca, Matematik, Coğrafya, Tarih, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Rehberlik, Müzik, Beden eğitimi, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri gibi her bölümde okutulan ortak derslerde bulunur.

Dil Bölümünün Avantajları Nelerdir?

 

Dil bölümünde olan öğrenciler haftalık olarak 12 saat kadar İngilizce dersini almaktadırlar. Her lise de dil bölümü yer almayabiliyor ve bazen sadece bu neden ile öğrenciler okul değiştirebiliyorlar. Lise döneminde dil alanının seçilmesinde bazı avantajlar bulunuyor. İşte bu avantajlar:

Yabancı dil kişiyi uluslararası alanda da var olma konusunda destekleyen çok önemli bir unsurdur.

Akademik kariyer yapmak isteyen kişiler Yabancı dil alanında belli bir yeterliliğe sahip olmalıdır.

Ders yoğunluğu diğer alanlardaki öğrencilerden daha azdır. Öğrenciler hem dersleri için çalışmak amacı ile hem de sosyal aktiviteler açısından vakit bulabilirler.

Lise döneminde dil alanını seçen öğrenci sayısı oldukça az olduğu için 10 ila 15 kişi kadar bir sınıf oluşur. Sınıf mevcudunun az sayıda olması daha özel ve birebir eğitim alınmasını sağlamaktadır.

Öğrencilerin mezun olmalarının ardından tercih edebilecekleri alanlar kısıtlı olmasına karşın neredeyse iş bulamama imkanları yoktur. Öğretmenlik alanları içinde en fazla atama yapılan alanlar dil alanlarıdır. Üniversitede hazırlık sınıfı açısından sorun yaşanmaz. Derslerde çok kez film izleme fırsatı yakalanabilir.

 

 

Dil Bölümünün Dezavantajları Nelerdir?

Dil bölümü seçmenin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.

Dezavantajları sıralayacak olursak:

 • Dil alanından mezun olan bir öğrencinin üniversitede gidebileceği bölümler oldukça az sayıda olmaktadır.
 • Erkek öğrenci sayısı genelde çok az olmaktadır ve bu erkek öğrencilerin bir erkek arkadaş edinme açısından sorun oluşmasına neden olabilir.
 • Dersler için kullanılacak olan yardımcı eğitim kaynakları genelde biraz pahalı olmaktadır.
 • Her okulda verilen İngilizce eğitiminin kalitesi farklılık gösterebilir ve bu durum eşitliği bozabilir.

 

Lise Döneminde Kimler Dil Bölümü Seçmelidir?

 

Dil alanı diğer alanlara ait olan ve özellikle matematik dersinden kaçmak amaçlı seçilmemelidir. İngilizce diline ilgisi büyük olan ve keyif alan kişiler seçmelidir.

Dil alanında akademik olarak dil eğitimi verildiği için bu durumdan memnun olmayacak kişiler seçmemelidir. Gramer öğrenmekten keyif alan kişiler seçmelidir. İngilizce dilinde kendini devamlı olarak geliştiren ve hiç geride kalmayacak olan kişiler seçmelidir. İngilizce yayınların okunması, izlenmesi gibi devamlı olarak dile maruz kalınmalıdır. Dil bölümünün daha çok YDS için hazırlık olduğu düşünülmelidir ve bu durum kişiye sıkıcı geliyor ise dil bölümü seçmemelidir.