Sayısal Alan

ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kişisel ilgilerimize ve yeteneklerimize göre doğru bir alan tercihi yapmak gelecekte doğru bir mesleki tercih için çok önemlidir. Kendimizi tanımamız, ilgi, değer ve yeteneklerimizi bilmemiz yaptığımız seçimlerin doğruluğunu ve hayatımıza olan etkisini olumlu düzeyde etkileyecektir. Bu seçimleri yaparken sadece tek bir özelliğe göre değil çok boyutlu ve profesyonel bir çalışma sonucu karar vermek gerekir.   

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nitelikli ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesi konusu oldukça önemli bir olgudur. Ülkemizdeki gençlerin geleceklerini yavaş yavaş belirlemeye başladıkları dönemlerin başında da lise dönemi gelmektedir. Öyle ki lise döneminde seçilmesi gereken alan neticesinde bireylerin üniversite hayatlarında hangi bölümde eğitim görecekleri belirlenmektedir. Bu alanlardan bir tanesi de sayısal alan ve sayısal alan dersleridir. Peki sayısal dersler nelerdir? Sayısal bölümlerinde olan dersler hangileridir?

Lise döneminde genç bireylerin çok fazla üzerinde durmadıkları bir durum olan alan seçimi, aslında bu bireylerin geleceğini şekillendiren en büyük etmenlerden bir tanesidir. Çünkü seçilen alan ile birlikte öğrenilmesi gereken dersler farklılaşacak ve bu minvalde üniversitede hangi bölümün seçileceği de belirlenmiş olacaktır.

Ülkemizin güncel eğitim sisteminde lise döneminde seçilmesi gereken 4 alan bulunmaktadır. Bunlar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanlarıdır. Lise dönemlerinde bu alanları seçen bireyler seçtikleri alan ağırlıklı bir eğitim görecektir. 

           Sayısal Bölümlerinde Olan Dersler

Sayısal alan MF yani matematik-fen olarak isimlendirilmektedir. Buna göre bu bölümü seçmiş öğrenciler ağırlıklı olarak sayısal derslerde eğitim görmektedirler. Bu alan ülkemizdeki genel ortalama dikkate alındığından yapılabilirliği en zor derslerden oluşmaktadır.

Bu yönüyle öğrenciler tarafından seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir alandır. Çünkü birçok kişi bu alanda başarısız olmakta ve üniversite de güzel bir bölüme yerleşememektedir. Sayısal alanı seçen öğrencilerin, sayısal derslere karşı kesinlikle normalin üstünde ilgisinin olması gerekmektedir. Ayrıca üniversitede hangi bölümü okumak istediği de bu bölümün seçiminde önemli bir kriterdir. Sayısal dersleri seçen bir öğrencinin sorumlu olabileceği dersleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Matematik
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Bilgi Kuramı
 • Geometri
 • Astronomi ve Uzay Kuramı
 • Türkçe ve Edebiyat

 

Yukarıda isimleri geçen dersleri ağırlıklı olarak gören öğrencilerin, üniversite sınavlarında başarılı olmaları durumunda çok iyi bölümlerde eğitim görmesi sözel ya da eşit ağırlık bölümlerine göre çok daha büyük bir olasılıktır. Yani sayısal derslerini yapabilen öğrencilerin üniversitede seçebilecekleri bölüm sayısı daha fazladır. Sayısal bölüm sayesinde üniversitede gidilebilecek en iyi alanlar şunlardır.

 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Pilotluk
 • Tıp
 • Eczacılık
 • Diş Hekimliği
 • Elektrik, Makine, İnşaat, Harita, Jeoloji ve Bilgisayar Mühendislikleri
 • Genetik Mühendisliği
 • Biyolog ve Kimyagerlik
 • Jeoloji ve Gıda Mühendislikleri
 • Mimarlık
 • Uçak Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Orman ve Otomotiv Mühendislikleri

YKS 2021 Kılavuzundan alınan bilgilere göre, Sayısal puan türüne etki eden testler, ağırlıkları ve sayısal dersler şu şekilde:

TYT: %40

 • TYT Türkçe: %33
 • TYT Sosyal Bilimler: %17
 • TYT Matematik: %33
 • TYT Fen Bilimleri: %17

 

AYT: %60

 • AYT Matematik: %30
 • AYT Fizik: %10
 • AYT Kimya: %10
 • AYT Biyoloji: %10