Sözel (TS) Alanı

ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kişisel ilgilerimize ve yeteneklerimize göre doğru bir alan tercihi yapmak gelecekte doğru bir mesleki tercih için çok önemlidir. Kendimizi tanımamız, ilgi, değer ve yeteneklerimizi bilmemiz yaptığımız seçimlerin doğruluğunu ve hayatımıza olan etkisini olumlu düzeyde etkileyecektir. Bu seçimleri yaparken sadece tek bir özelliğe göre değil çok boyutlu ve profesyonel bir çalışma sonucu karar vermek gerekir.   

 

Sözel bölümünde öğrenciler sosyal bilimler alanında kapsamlı bir eğitim alırlar. Özellikle son senelerinde neredeyse hiç sayısal bölümüne ait dersi olmayan sözel bölümü öğrencileri zamanlarının büyük bir kısmını beşeri bilimler üzerinde çalışarak geçirirler. Sözel bölümü sosyal bilimlere yatkın, okuma alışkanlığı gelişmiş, ezberi kuvvetli öğrenciler için oldukça uygun bir alandır.

 

Sözel Bölüm Dersleri Nelerdir?

Sözel bölümünü seçen öğrencilerin akıllarındaki “Sözelde hangi dersler var?” sorusunun ilk ve en önemli cevabı Türkçe’dir. Üniversite sınavının her iki oturumunda da en çok puanı getiren Türkçe’yi sosyal bilimlerin ağırlıkta olduğu dersler takip eder.

Türkçe-sosyal alanında eğitim gören bir öğrencinin sorumlu olabileceği dersler şu şekildedir:

 

 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Dil ve Anlatım
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Tarih
 • İnkılap Tarihi
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Mantık
 • Psikoloji
 • Bilgi Kuramı
 • Matematik
 • Yabancı Dil
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Görsel ve İşitsel Sanatsal

Sözel bölümü öğrencileri Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden alacakları puanlar ile hedeflerine daha çok yaklaşabilirler.

Bu bölümün öğrencileri matematik, geometri, kimya, biyoloji ve fizik dersleri ile iki aşamalı üniversite sınavının ilk aşamasında karşılaşırlar fakat bu derslerin katsayısı diğer derslere oranla daha düşük olduğu için etkileri de daha azdır.

 

Sözel Bölüm Meslekleri Hangileridir?

 

Türkçe, coğrafya, tarih, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi sözel derslerin ağırlıklı olduğu türkçe sosyal bölümü öğrencilerinin aşağıdaki mesleklere ilişkin bölümlere yerleşmeleri mümkündür.

 • Sanat Tarihçisi
 • Basın ve Yayın Elemanı
 • Coğrafya Öğretmeni
 • Türkçe Öğretmeni
 • Halkbilimci
 • Hakla İlişkiler Uzmanı
 • Gazeteci
 • Muhabir
 • Reklamcı
 • Hititolog
 • Kurgu Yönetmeni
 • Görüntü Yönetmeni
 • Radyo Program Yapımcısı
 • Spiker
 • Görsel İletişim Tasarımcısı
 • Özel Eğitim Öğretmeni
 • Ses Yönetmeni
 • Okul Öncesi Öğretmeni
 • Çerkez Dili Dil Bilimcisi
 • Film Tasarımcısı ve Yazarlık
 • İmam
 • Hatip
 • İletişim Uzmanı
 • İletişim Tasarımcısı
 • Animasyonculuk
 • Oyun Tasarımcılığı
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 • Türk Dili Dil Bilimcisi
 • Tarih Öğretmeni
 • Rekreasyon Yöneticisi
 • Sümerologluk
 • Tiyatro Eleştirmenliği
 • Zaza Dili Dil Bilimcisi
 • Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Uzmanı
 • Akademisyen
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Azerbaycan Türkçesi Dil Bilimcisi
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilimcisi