Sağlık

Sağlık

Başarı Yorum Kolejinde uzman ekiplerce sterilize edilen bir ortamda öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Okulumuz idarecileri, öğretmenler, eğitim personelleri, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelleri olmak üzere bütün personellerimiz tam doz COVİT-19 aşılarını yaptırmıştır.

Okulumuzda öğrenci öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske temin edilmiştir. 

Okulumuz içerisinde ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulundurarak günlük olarak boşaltımları ve çöp kutularının steril hale getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dahil olmak üzere okulumuza girişlerinde ziyaretçilerin HES kodu sorgulanmasında  ‘’RİSKSİZ’’ olduğundan emin olarak ve en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanarak kontrollü bir şekilde görüşme sağlanmaktadır.

Okulumuz; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin ederek bu kaynakları; salgın hastalığa göre yetkili otoritelerce belirlenmiş ve belirtilerin tespiti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezenfektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynakları (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerekli kaynaklar (kapaklı atık kumbaraları vb.) içermektedir. Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olan yetkin kişi/kişiler belirlenmiş ve görevlendirilmiştir. 

Kurum içerisinde ‘’RİSKLİ’’ olabilecek öğrenci, öğretmen veya personel olmak üzere bütün çalışanları TC. Sağlık Bakanlığı yetkili birimlerine bildirerek sağlık personelinin kuruma gelene kadar okulumuzda belirlenen ‘’izolasyon odasında’’ belirli tedbirler alınarak bekletilmektedir.