Hakkımızda

Başarı Yorum Koleji eğitimini aşağıda belirtilen değerler doğrultusunda yürütür. Tüm okul çalışanlarını ve paydaşlarını bu değerler çerçevesinde seçer.

Adalet

Dürüstlük

Yenilikçilik. 

Hakkaniyet

Açıklık ve Şeffaflık

İşini severek yapmak

Bilgelik

Duyarlılık

Anlayışlı olmak

İletişimi sağlamak

Sorun çözücü olmak

Araştırıcı olmak

Farklılıkları aramak ve farklılıklardan güç almak

Gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek

Değişimi başkasından beklememek

Ölçme ve değerlendirme, gözden geçirme

Özveri

Tutarlılık

Güvenilir olmak

Güvenebilmek

Sistemli olmak